Financiar

#monitorul oficial #decizii #hotarari #publicare

Ce decizii s-au publicat in Monitorul Oficial, numerele 452, 453, 454, 455, 456 si 457 din 1 iulie

In Monitorul Oficial al Romaniei, numerele 452, 453, 454, 455, 456 si 457 din 1 iulie, s-au publicat, printre altele, decizii ale Curtii Constitutionale referitoare la exceptii de neconstitutionalitate, ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica si ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.


Monitorul Oficial nr. 457
Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala

Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedura penala

Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385^15 pct. 2 lit. d) din Codul de procedura penala

Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice

Ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative

Ordonanta de urgenta pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri

Hotarare pentru modificarea si completarea anexei nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Nasaud

Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizarii societatilor comerciale de distributie a gazelor naturale „ Distrigaz Sud “ - S.A. Bucuresti si „Distrigaz Nord“ - S.A. Targu Mures
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind publicarea datei iesirii din vigoare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Italia cu privire la promovarea si garantarea reciproca a investitiilor, semnat la Roma la 6 decembrie 1990, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 319/1991

Monitorul Oficial nr. 456    
Guvernul Romaniei


Ordonanta de urgenta privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii referitor la Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul protectiei mediului, faza B, semnat la Bucuresti la 30 octombrie 2008 si la Luxemburg la 10 noiembrie 2008

Proiect privind infrastructura municipala in domeniul protectiei mediului, faza B

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Ordin privind modificarea Catalogului national al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din Romania - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 269/2001

Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica

Monitorul Oficial nr. 455    
Guvernul Romaniei


Ordonanta de urgenta pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de imprumut, in suma de pana la 5.000.000.000 euro, dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009

Acord intre Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului

Monitorul Oficial nr. 454
Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 4 din Codul penal

Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 198 alin. 3 din Codul de procedura penala

Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala

Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind completarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 485/2008

Ordin privind anularea titlului de parc industrial acordat Societatii Comerciale „Administrare Parc Industrial Corabia“ - S.R.L.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

Instructiuni privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul „Traian Lalescu“ din Bucuresti

Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu“ din Bucuresti

Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „Kindergarden - Giminni“ din Timisoara

Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular scoala postliceala Sanitara „Omenia“ din Targu Jiu

Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din Targoviste

Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din Sibiu

Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „Samuel“ din Deva

Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara „Samuel“ din Deva

Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul „Profesia“ din Bucuresti
Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala „FEG“ din Pitesti

Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara „Moldova“ din Roman
Banca Nationala a Romaniei

Regulament privind raportarea tranzactiilor efectuate prin conturile de corespondent si abrogarea unor acte normative care impun restrictii in utilizarea acestor conturi

Monitorul Oficial nr. 453    
Curtea Constitutionala a Romaniei


Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ

Ministerul Sanatatii

Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ

Monitorul Oficial nr. 452
Senatul Romaniei


Hotarare privind numirea unor membri ai Consiliului National de Integritate

Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta pentru prorogarea termenului prevazut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Ordonanta de urgenta pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
Ordonanta de urgenta privind reglementarea de masuri fiscale pentru unele livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de Compania Nationala „Romtehnica“- S.A. catre Ministerul Apararii Nationale

Ordonanta de urgenta privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Ordonanta de urgenta pentru trecerea componentei de medicina preventiva din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva, aflat in subordinea Academiei Romane, in subordinea Ministerului Apararii Nationale si pentru stabilirea unor masuri organizatorice

Hotarare privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a unui drum judetean si a unor drumuri locale, incadrarea in categoria functionala a drumurilor judetene a unui drum local neclasat si a unui drum vicinal, precum si modificarea traseului si a lungimii unui drum judetean existent, situate in judetul Brasov

Hotarare pentru aprobarea repatrierii in Federatia Rusa a materialului nuclear continand uraniu puternic imbogatit, neiradiat si neutilizat

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezerva de capacitate, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 19/2007

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Ordin pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism

Declaratie intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale intocmite prin procedee informatice

Norme metodologice privind procesarea declaratiilor vamale intocmite prin procedee informatice

ministerul finantelor Publice

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

 ( citeste continuarea in NewsChannel.ro )

Urmareste Acasa.ro pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Acasa.ro.

  •  
  •  

Articol scris de

Vezi toate articolele

Articole din financiar

Sfatul expertului

Expert Acasa.ro, Ovidiu Leonte: Criteriile de alegere a unui laptop

Expertul Acasa.ro, Ovidiu Leonte, specialist IT&C

Pune o intrebare


Citeste pe divahair.ro

Top

Cauta-ti perechea